Tuyển tập Sách Du Ký Hay, Sách Du Ký Việt Nam, Sách Du Ký Mới, Sách Du Học Ký Vạn Dặm Có Chi, Sách Du Học Ký được nhiều bạn đọc đón nhận.