Tuyển tập Danh Sách Truyện Dài Doremon, Danh Sách Truyện Dài Đô Rê Mon, Danh Sách Truyện Dài Hay, Danh Sách Tập Truyện Dài Doraemon được nhiều bạn đọc đón nhận.