i-Learn Smart Start Grade 4 Teacher Book

Nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên giảng dạy tiếng Anh với giáo trình i-Learn Smart Start một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

Giáo trình tiếng Anh i-learn Smart Start gồm 5 cấp độ dành cho học sinh tiểu học Việt Nam được nghiên cứu và biên soạn bởi đội ngũ tác giả quốc tế & giảng viên Việt Nam