Vậy là Trận Chiến giữa Ma Vương Sáng Tạo Procel và ba Ma Vương Thép, Tà, Dính đã bắt đầu.

Tuy có trong tay kỹ năng độc nhất và những Yêu Ma siêu mạnh, Procel vẫn phải hết sức cảnh giác vì ba Ma Vương kia đều có những thứ KHÔNG AI NGỜ TỚI.

Liệu chiến thắng sẽ về tay ai?

Ma Vương Kiến Tạo - Hầm Ngục Kiên Cố Nhất Chính Là Thành Phố Hiện Đại (Tập 3)

(21 reviews)
Tác giả: Rui Tsukiyo
Số trang: 344 Kích thước: 13 x 18 cm Ngày xuất bản: 12-2018 Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Thế Giới Công ty Phát hành: Tsuki LightNovel