Biên Niên Sử Đế Chế Alexis - Kiêu Hùng Rung Chuyển Đất Trời (Tập 1)

300 năm trước, Đại lục truyền tụng câu chuyện huyền thoại của Konton Đại đế - người đã thống nhất thiên hạ, mở ra Đế chế hùng mạnh nhất trong lịch sử.

300 năm sau, Đại lục lại xuất hiện Lời Truyền Tụng về một huyền thoại mới – người sẽ gây dựng nên Đế chế Alexis. Và dưới vó ngựa kiêu hùng rung chuyển đất trời của chàng, mọi khó khăn, thử thách và đau thương đều sẽ bị nghiền nát…

Biên Niên Sử Đế Chế Alexis - Kiêu Hùng Rung Chuyển Đất Trời (Tập 1)

(38 reviews)
Tác giả: Akamitsu Awamura
Số trang: 352 Kích thước: 13 x 18 cm Ngày xuất bản: 05-2018 Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Thế Giới Công ty Phát hành: Tsuki LightNovel