Saigon Trace Of The Old Days

Tập sách ảnh Saigon: Trace of the Old Days tái hiện lại hình ảnh Sài Gòn ở thế kỷ 19, vào những ngày đầu thời kì Pháp thuộc cho đến khi bắt đầu chiến tranh thế giới lần hai. Qua tập sách ảnh này, chúng ta như nhìn thấu được sự thay đổi và phát triển của thành phố và người dân, đặc biệt hơn là đắm mình trong không khí của những ngày xưa, để tự do cảm nhận một Sài Gòn dung dị và mộc mạc biết dường nào.