HANOI Traces Of The Old days

Hình ảnh thời xưa về thủ đô Hà Nội. Những bức ảnh chụp trong thế kỷ 19 và những tấm bưu thiếp được phát hành vào đầu thế kỷ 20 giúp chúng ta hình dung một Hà Nội cũ mang hình dáng của một khu đô thị cổ ở Phương Đông nhưng cũng nhanh chóng áp dụng các phong cách kiến trúc phương Tây để trở thành một thành phố đa diện.