Hẹn Với Thần Chết

Đi nghỉ ở Jerusalem, Poirot nghe lỏm Raymond Boynton nói với em gái: “Phải giết chết bà ta, hiểu rồi phải không?”

Mẹ kế của họ, bà Boynton, là một bạo chúa tàn ác khống chế cả gia đình. Khi người ta phát hiện bà bị chết trong lúc ở Petra, Poirot đề nghị giải quyết vụ án trong vòng hai mươi bốn giờ, dù ông không cách nào chứng tỏ ngay rằng đây có phải là một vụ giết người không.

Hẹn Với Thần Chết

(29 reviews)
Tác giả: Agatha Christie
Số trang: 296 Kích thước: 13 x 20 cm Ngày xuất bản: 09-2015 Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ Công ty Phát hành: NXB Trẻ