Phụ Nữ Vạn Người Mê

Những người phụ nữ trong Phụ nữ vạn người mê đến khi đạt được điều họ mong muốn, đến khi nắm được trong tay mộng tưởng của mình, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, họ có thật sự hài lòng và hạnh phúc hay không?

Vạn người mê, vạn người mê thì sao chứ, chắc gì người mình muốn, mình cần, mình thích cũng sẽ yêu và thương mình? Trăm người cần thì sao chứ, lòng lại chỉ cần một người duy nhất!

Phụ Nữ Vạn Người Mê

(58 reviews)
Tác giả: Huyền Trang Bất Hối
Số trang: 256 Kích thước: 12 x 19 cm Ngày xuất bản: 09-2016 Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hà Nội Công ty Phát hành: Bão