Milan Kundera là một nhà văn Tiệp Khắc, hiện mang quốc tịch Pháp. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tiểu thuyết Đời nhẹ khôn kham. Ô ng đạt được nhiều giải thưởng lớn cho ngành văn học và giải thưởng văn học của viện Hàn Lâm Pháp. Tác phẩm Chậm là tác phẩm mới của ông được dịch giả Xuân Nguyên biên dịch lại mang phong cách đúng chất của Milan Kundera.

Chậm

(0 reviews)
Tác giả: Milan Kundera
Số trang: 168 Kích thước: 14 x 20.5 cm Ngày xuất bản: 07-2019 Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn Công ty Phát hành: Nhã Nam