Trong Đời nhẹ khôn kham, sự biến mất cái tôi cá nhân không phải do máy móc kỹ thuật mà do nhà nước chuyên chế. Nhân vật Jan Prochazka và giáo sư Vaclav Cerny chơi thân với nhau, nhưng họ không thể ngờ rằng tất cả cuộc trò chuyện trong bàn tiệc đều được bí mật ghi âm lại. Vào năm 1970 hay 1971, muốn làm mất uy tín của Prochazka, cảnh sát cho phát những cuộc nói chuyện ấy trên đài phát thanh.

Đời Nhẹ Khôn Kham

(14 reviews)
Tác giả: Milan Kundera
Số trang: 480 Kích thước: 14 x 20.5 cm Ngày xuất bản: 03-2018 Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn Công ty Phát hành: Nhã Nam