Longman Preparation TOEIC (5 Ed.) VN Intro: Student Book

Link down file thay cho CD: tải tại đây

Longman Preparation Series for the TOEIC tests (Pearson), 5th edition được đổi mới rất nhiều so với ấn bản cũ. Với cấp độ Introductory, sinh viên có thể đạt điểm thi TOEIC từ 100 - 400. Ấn bản lần này còn được bổ sung thêm mã số Code online để học viên làm bài test trên cơ sở dữ liệu itests.com. Điểm mới trong ấn bản số 5: Code Online giúp học viên:

  • Thực hành một số bài Test TOEIC trực tuyến tại iTests.com
  • Hướng dẫn học viên luyện chiến lược, phương pháp thi TOEIC + Hỗ trợ luyện ngữ pháp, từ vựng
  • Sử dụng từ điền Longman Dictionary online.