Chênh Vênh 25 như cuốn sổ nhỏ ghi chép lại những điều vô chừng của cuộc sống một người trẻ giữa đất Sài Gòn. Những thứ được ghi lại không mới, nó bình dị và gần gũi đến mức đọc xong, người ta chợt nhận ra, ừ nhỉ, mình cũng đã từng trải qua cảm giác này, đã từng chứng kiến những việc này, chỉ là, mình không ngồi và viết lại chúng.

Chênh Vênh 25

(10 reviews)
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch
Số trang: 240 Kích thước: 12 x 19 cm Ngày xuất bản: 04-2017 Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Lao Động Công ty Phát hành: Công ty Cổ Phần ZGroup