“Đời người trăm năm, qua đi vội vã, bao nhiêu phong cảnh đợi bạn đến chiêm ngưỡng, bao nhiêu câu chuyện đợi bạn đến lấp đầy. Những gặp gỡ, truy cầu, được mất trong hành trình, đều là tu hành. Tuế nguyệt dần dần qua đi, lúc như vô tình, lúc lại như hữu ý, không cố chấp đối với mọi việc, thì sẽ không vui quá hóa nhàm, buồn quá thành tuyệt vọng. Đời người giống như là chèo thuyền trên sóng khơi, nên giữ vững nội tâm, mới có thể thong dong điềm tĩnh, từ gấp gáp đến chậm rãi, từ ồn ã đến yên ả.”

Sách gồm 2 phiên bản:

  • Bản thông thường: bìa mềm
  • Bản đặc biệt: bìa cứng

Ngoảnh Lại Đã Một Đời

(3 reviews)
Tác giả: Bạch Lạc Mai
Số trang: 316 Kích thước: 12 x 19 cm Ngày xuất bản: 06-2019 Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Hà Nội Công ty Phát hành: ZGroup