Trúc Mã Là Sói (Tái Bản 2018)

5 tuổi, vì lỡ tay mà Nhan Tiếu để xảy ra một mối hận ngàn năm: Trong lúc tranh giành đồ chơi với Văn Dịch, không may làm

sứt trán đối phương. Bị mẻ trán, Văn Dịch liền khóc ầm ĩ: ““Cậu có biết bị sẹo trên trán tớ sẽ không còn đẹp trai nữa không,

cậu có biết như thế này sẽ không còn bạn gái nào muốn chơi với tớ nữa không, cậu có biết…”

Nhà xuất bản Văn học ra đời trong những ngày tháng khói lửa của cuộc kháng chiến chống Pháp, trưởng thành qua các thời kỳ

đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng Tổ quốc XHCN, gần 70 năm qua, NXB Văn học luôn đồng hành cùng những biến

động của đất nước, hoà chung nhịp thở của đời sống nhân dân và phong trào văn nghệ cả nước.