Tuyển tập Sách Animal 4D, Sách Animal, Sách First 100 Animals được nhiều bạn đọc đón nhận.