Tuyển tập Sách Classic, Sách Piano Classic 1, Sách Piano Classic 1A, Sách Guitar Classic, Review Sách Classic Style, Danh Sách Classic Cocktail, Sách Nhạc Guitar Classic, Sách Dạy Guitar Classic, Sách Học Guitar Classic được nhiều bạn đọc đón nhận.