Tuyển tập Sách The History Of The Legend, Sách Big History, Sách A Brief History Of Time, Sách A Short History Of Nearly Everything, Sách A Little History Of The World được nhiều bạn đọc đón nhận.