Tuyển tập Sách Kindergarten, Bộ Sách Kindergarten được nhiều bạn đọc đón nhận.