Cảm nhận

Cảm nhận

Cảm nhận sách Tâm Thức

“Nhận thức là trạng thái tỉnh táo và cảm nhận được điều gì đang diễn ra ở hiện tại, sâu thẳm trong chúng ta, ở giữa chúng ta và thế giới. Sự tỉnh thức gieo mầm hạnh phúc." Cuộc sống vốn luôn vận ...

Top